محصولات پودری کی پلاس

محصولات پلستر در ساخت و ساز خشک بسیار پرکاربرد هستند و کی پلاس با توجه به نیاز های صنعت ساختمان و تسهیل ساخت سریع و کارآمد انواع محصولات پلستر را تولید می کند

محصولات سنتی

محصولات پلیمری

بتونه

چسب کاشی

دستگاه گچ پاش و ابزار آلات