پوشش‌های محافظ در برابر حریق

معرفی و بررسی ویژگی ها

از این ساختارها جهت حفاظت تیرها ، ستونها و سایر اعضاي سازه هاي فولادي و همچنین پوشش داکتها و کانال جهت مقاوم نمودن در برابر آتش مستقیم تا میزان180 دقیقه استفاده می شود . جزئیات تکمیلی این ساختارها را در دفترچۀ “ مقاوم سازي ساختمانها در برابر حریق “ شرکت Kplus ایران مطالعه فرمایید. ساختار هاي داراي کد حریق داراي ضوابط و جزئیات ویژه هستند که براي استفاده از این نوع ساختار ها هماهنگی با دایره پشتیبانی فنی شرکت Kplus ایران توصیه می شود.

انواع دیوار های جداکننده

ویرایش

دیوارهای جداکننده مقاوم در برابر حریق Kplus برای تقسیم بندی و محصور نمودن فضاهای داخلی ساختمان ها و ایجاد زون های حریق به کار می روند. استفاده از این ساختار در راهرو ها، راه پله ها و سایر راه های خروجی ساختمان، که باید دارای ایمنی بالا در برابر حریق باشند، بسیار متداول است.

ویرایش

دیوارهای پوششی مقاوم در برابر حریق Kplus برای حفاظت چاه های تاسیساتی و چاه های آسانسور در برابر حریق کاربرد ویژه دارند (توضیح این که حفاظت این گونه چاه ها، به لحاظ ارتباط عمودی میان طبقات و امکان نفوذ و سرایت آتش، دارای اهمیت اساسی است). همچنین، این نوع پوشش کاری برای مقاوم سازی دیوارهای بنایی موجود و ایجاد زون های حریق در ساختمان های در حال بهره برداری نیز به کار می رود.

ویرایش

با استفاده از سقف های کاذب مقاوم در برابر حریق Kplus، می توان سازه سقف و یا تاسیسات پشت سقف کاذب را در برابر حریق محافظت نمود. همچنین، چنانچه در طبقه فوقانی یا فضای پشت سقف کاذب حریق رخ دهد، با استفاده از این ساختار فضای زیر سقف کاذب ایمن خواهد بود.

ویرایش

از این ساختارها جهت حفاظت مسیرهای تاسیساتی نظیر داکت های برق، کانال های تهویه و شوت های زباله در برابر حریق استفاده می شود (توضیح این که حفاظت داکت های برق، به عنوان یکی از منشاء های اصلی بروز حریق، دارای اهمیت اساسی است).

ویرایش

حفاظت سازه های فولادی در برابر حریق به کمک پوشش این اعضا با صفحات نسوز یا مقاوم در برابر حریق Kplus امکان پذیر است. بدین ترتیب که پوشش مذکور مانع از عبور حرارت ناشی از آتش سوزی و افزایش دمای پیرامون تیرها و ستون های فولادی می گردد. مزیت این نوع ساختار حفاظتی؛ سرعت، سهولت و ارزانی آن نسبت به سایر روشی ها (نظیر پوششی های بتنی) است. با استفاده از این روش، نازک کاری اجزای سازه ای نیز تامین گردیده، که خود صرفه اقتصادی و تسریع در عملیات اجرایی را در بر دارد.

روش اجرا

۱

نصب زیر سازی فلزی

۲

نصب زیر سازی فلزی

۳

تکمیل زیر سازی

۴

نصب صفحات مقاوم در برابر حریق – FR