آقای مهدی سالاری

هرمزگان

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای مهدی سالاری

نشانی : بندرعباس بلوار امام حسین شهرک توحید رو به روی مسجد حضرت زینب گروه ساختمانی هادی سالاری

شماره تماس : 07633704040

پست الکترونیکی : hadisalari713@gmail.com