آقای علی سلامت خواه

آذربایجان غربی

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای علی سلامت خواه

نشانی : خوی-بلوار شهید احمد نیا-نبش کوچه شهید خوشبخت لو-پلاک 1 کدپستی:5816663468

شماره تماس : 04436331561

شماره فکس : 04436346531