شرکت بازرگانی رضا جلیلی

خوزستان

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای رضا جلیلی

نشانی : اهواز- بلوار آیت الله بهبهانی- بعد از ترمینال آبادان- جنب خیابان مدرس –بازرگانی جلیلی ، کدپستی6185617751

شماره تماس : 06135525451

پست الکترونیکی : jalili.raziye@gmail.com