پخش رنگ پاسارگاد

البرز

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای مسعود مینایی

نشانی : کرج.کمالشهر.بلوار شورا.خیابان سوم.پلاک 26

شماره تماس : 02634724707 - 02634724718

شماره فکس : 02634724663 - 02634724669

پست الکترونیکی : Pasargad.paint11668@gmail.co