پادیر گستر پاسارگاد

گیلان

عاملیت : گچ پلیمری

نشانی : رشت- بلوار انزلی – بعد از کارخانه پوشش روبروی اولین بریدگی کدپستی 4173153317

شماره تماس : 01333705680

شماره فکس : 01333705683

پست الکترونیکی : info@padir-gostar.com