آقای قدرت الله مزیدی

کرمانشاه

عاملیت : بتونه

نام نماینده : قدرت الله مزیدی

نشانی : کرمانشاه-جاده سنندج - نرسیده به میدان امام حسین ضلع شرقی جنب ماشین شوئی مصالح فروشی کدپستی:6714816133

شماره تماس : 08334271368

شماره فکس : 08334271368