فروشگاه رنگ لواسانی

تهران

عاملیت : بتونه

نام نماینده : خانم سیده سحر سادات لواسانی

نشانی : تهران-فدائیان اسلام-پل سیمان میدان صفائیه خیابان شهید عبدالملکی پلاک6 - کد پستی: 1864954784

شماره تماس : 33771100

شماره فکس : 33745644 داخلی 3

پست الکترونیکی : lavasani.paintshop@gmail.com