شرکت کلبه هزاره روشن

مازندران

عاملیت : چسب کاشی | گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای محمدرضا نمدانیان

نشانی : نوشهر-خیابان بهار آزادی بلوار امام رضا-بعد از رستوان عمو عباس-جنب کوی سپیدا

شماره تماس : 01152351434

پست الکترونیکی : m_namedanian@yahoo.com