کران زرین فلات آرنا

خراسان رضوی

عاملیت : گچ پلیمری | محصولات سنتی | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای شهرام برنافر

نشانی : مشهد- قاسم آباد- بلوار شهید فلاحی- نبش فلاحی6-دفتر اسناد رسمی محضر 91

شماره تماس : 05135240690

پست الکترونیکی : shahrambornafar@gmail.com