ایستا کیش

کیش

عاملیت : گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای مهرالحسنی

نشانی : کیش-بلوار ایران-جنوب غربی بندرگاه-قطعه 22A- طبقه اول واحد2 کدپستی 7941798188

شماره تماس : 07644422670

پست الکترونیکی : Mehr@istakish.com