ایستا فرانگر اندیشان

فارس

عاملیت : گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای امیر سلمان آسا

نشانی : شیراز-میدان پاسارگاد-بلوار پاسارگاد غربی-روبروی خیابان صنعتگر-ساختمان 2014-طبقه اول کد پستی: 717683657

شماره تماس : 07132306445 - 07132348627

پست الکترونیکی : ista.fna@gmail.com

توضیحات : ایمیل دوم : lstaFaraNegarAndishan@gmail.com