آقای نقوی

تهران

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای نقوی

نشانی : تهران - بلوار دریا - نرسیده به خیابان رامش - پلاک 54 - واحد 7

شماره تماس : 021-88376354