آقای حنیفی

همدان

عاملیت : بتونه

نام نماینده : خانم سهیلا بهاری

نشانی : همدان-خیابان بهار-خیابان سی متری کوچه کرم علی-پلاک 7

شماره تماس : 08132656100

شماره فکس : 08134248776