حمید خدا کرمی

فارس

عاملیت : گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای حمید خدا کرمی

نشانی : شیراز-خيابان معالي آباد-ساختمان آرين-نبش خ بهاران-طبقه سوم-واحد 5

شماره تماس : 07136385038

شماره فکس : 02189788299

پست الکترونیکی : dot.beton@gmail.com