آقای امیر عباس اشتیاقی

خراسان رضوی

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای امیر عباس اشتیاقی

نشانی : مشهد-کیلومتر 15 جاده فریمان-تپه سلام-شهرک صنعتی موزاییک سازان-کد پستی 9167136361

شماره تماس : 05138801180

شماره فکس : 05133553005