آقای ذاکری

تهران

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای ذاکری

نشانی : تهران- خیابان شهید لواسانی - روبروی آقایی - پلاک 132

شماره تماس : 021-22393958