بنیان پوشش مقاوم

تهران

عاملیت : گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای آرش روحانی

نشانی : تهران-بلوار فردوس غرب- خیابان سازمان برنامه مرکزی- کوچه همافر-12 شرقی-ساختمان کسری-پلاک 49-طبقه 4- واحد 25- کدپستی : 1483755814

شماره تماس : 44115786-449435920

شماره فکس : 44943862

پست الکترونیکی : info@bpco.co