آقای حسین بکتاش

فارس

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای حسین بکتاش

نشانی : شیراز-میدان ولیعصر-خ تختی-نبش کوچه 17-بازرگانی بکتاش کدپستی 7136864497

شماره تماس : 071332249956

شماره فکس : 07132228222

پست الکترونیکی : rang.toop@yahoo.com