آقای عبداله بادپی

تهران

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای عبداله بادپی

نشانی : تهران-م امام حسین-خ ایرانمهر-خ ثارالله پلاک 181 کدپستی 1713678351

شماره تماس : 66437799

شماره فکس : 66906459