آقای محمد صادق عزیزی

تهران

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای محمد صادق عزیزی

نشانی : رسالت غرب به شرق- کنارگذر پل سید خندان-(خروجی سهروردی) خیابان برازنده پلاک 38 طبقه دوم واحد 7

شماره تماس : 02171333000