آقای امیر حسین علی مردانی

قم

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای امیر حسین علیمردانی

نشانی : قم – 45 متری صدوق کوچه 34 – پلاک 149 کدپستی: 3716863113

شماره تماس : 02532913500

شماره فکس : 02532913500

تلفکس : 09125526177-09127588147

پست الکترونیکی : Amir.alimardani@chmail.ir

توضیحات : قم – 45 متری صدوق - سی متری قائم - بعد از کوچه 12 - مصالح فروشی بهسامان