آقای مجید اخگر - خانم سحر شریعت زاده

فارس

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای مجید اخگر - خانم سحر شریعت زاده

نشانی : قم-کارخانه سپید پودر ماهان- صندوق پستی: 37185377 کدپستی: 3738113581

شماره تماس : 02536646100

شماره فکس : 02536646100

تلفکس : 09123512156

پست الکترونیکی : emamai.majid62@gmail.com