آقای فرزین آقا زاده

تهران

عاملیت : چسب کاشی

نام نماینده : آقای فرزین آقا زاده

نشانی : احمد آباد مستوفی یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین -انبار مرکزی کاشی و سرامیک

شماره تماس : 02156715398