آقای محمد رضا آبادی

بوشهر

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای محمد رضا آبادی

نشانی : بوشهر-خیابان طالقانی- بلوار نفت نبش فرعی دوم -سمت راست پلاک 1

شماره تماس : 09175285800