کارگاه دریچه آسمان آبی (طهرانی)

البرز, تهران

نشانی : تهران- شهرستان پاکدشت-پخش مرکزی- دهستان حصارامیر-روستا خاتون آباد- بلوار امام رضا -پلاک 898-طبقه همکف

پست الکترونیکی : navid_teh@yahoo.com