مدرن سازان مازند

مازندران

عاملیت : عاملین فروش | چسب کاشی

نام نماینده : هوشیارخواه

نشانی : ساری-خیابان مازیار بین مازیار 6 و 8-شرکت مدرن سازان مازند کدپستی 4814777586

شماره تماس : 01133315056-01133328211

شماره فکس : 01133315045

پست الکترونیکی : Houshiarkhah.agent@knaufir.org