فروشگاه منزوی زاده

اصفهان

عاملیت : عاملین فروش | چسب کاشی

نام نماینده : سعید منزوی زاده

نشانی : اصفهان-خیابان جی-بعد از اتوبان صیاد شیرازی – مقابل تالار بزرگ جی ابتدای نیروی جنوبی – فروشگاه منزوی زاده کدپستی 8156967554

شماره تماس : 03135244407-03135248003

پست الکترونیکی : monzavi.agent@Knaufir.org