سید منصور حسینی

مازندران

عاملیت : عاملین فروش | گچ پلیمری | گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : سید منصور حسینی

نشانی : فریدونکنار - بلوار نماز - جنب سایپا کد پستی : 4751673694

شماره تماس : 01135666444

شماره فکس : 01135665570

پست الکترونیکی : Kolbehsazan.ho@gmail.com