خاطره سازان آدا

تهران

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای پزشکی

نشانی : سعیدآباد-شهرک صنعتی گلگون خ پنجم شمال پلاک۳

شماره تماس : 65610633-4

شماره فکس : 65610634

پست الکترونیکی : pezeshki.peyman@yahoo.com