ایده آل پرداز سبز شمال

گیلان

عاملیت : عاملین فروش | بتونه

نام نماینده : اسکندری

نشانی : رشت-بلوار خرمشهر-کوچه باران-پلاک 75-کد پستی:4179968875

شماره تماس : 01333756667

شماره فکس : 01333756667 داخلی 6

پست الکترونیکی : ideal.pss.co@gmail.com