بله ، سیستم های شرکت Kplus ایران علاوه بر استاندارد های بین المللی EN – DIN – BS – ASTM دارای گواهینامه فنی و تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین این شرکت پروانه علامت استاندارد اجباری محصول صفحات روکش دار گچی و سازه های فلزی را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اخذ کرده است . لازم به ذکر است سیستم های Kplus تمامی نیاز های فنی مندرج در آئین نامه های ساختمانی داخلی را مرتفع می سازد.