گواهینامه و استانداردها

جهت دریافت گواهینامه فنی سیستم ها و یا گواهی استاندارد محصولات خواهشمند است با دایره پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:   88203126 داخلی 1189

آدرس ایمیل:    Technical@kplusi.ir

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری محصولات روکش دار گچی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری محصولات پودری پایه گچی

گواهینامه فنی دیوار جداکننده دارای کد حریق

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری