گلچین سازه ایمن

مازندران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای احمدی

نشانی : بابل- شهر امیر کلا- درزی کلا شیخ-  خیابان شهید مقری-  بلوار آیت الله کاشانی-  امامی مازندرانی-  پلاک 0-طبقه همکف "

شماره تماس : 01733223584

تلفکس : 01733223584