کوشا سقف

فارس

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای عدلو

نشانی : شیراز - پل معالی آباد- روبروی بانک صادرات- طبقه فوقانی نان بهنان

شماره تماس : 07136247874

شماره فکس : 07136240461

وبسایت : www.koushasaghf.com

پست الکترونیکی : koushasaghf@yahoo.com