_

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای امامی

نشانی : سبزوار-نبش شمال شرق چهارراه مطهری (سونالوکس)- پلاک 145

شماره تماس : 05144654326-05144660727

پست الکترونیکی : sabzevar.knauf@yahoo.com