کلبه هزاره روشن

مازندران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای نمدانیان

نشانی : نوشهر-خیابان بهار آزادی-بلوار امام رضا- بعد از رستوران عموعباس- جنب کوی سپیدا

شماره تماس : 01152351434-01152351433-01152335759

تلفکس : 01152335759

پست الکترونیکی : m_namedanian@yahoo.com