پی چینه راه پارس

یزد

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای شریف

نشانی : یزد , ابرکوه , صفائیه , میدان جانبازان , بلوار امام خمینی , پلاک 17 , طبقه همکف

شماره تماس : 03532829069

شماره فکس : 03532828829

پست الکترونیکی : peychinerah@yahoo.com