پردیس سازان

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای دهنوی

نشانی : مشهد- بلوارمعلم- نبش معلم 45

شماره تماس : 05138678131

شماره فکس : 05138698131

وبسایت : www.pardissazan-co.ir

پست الکترونیکی : pardisazan.co@gmail.com