پردیس بنیان سورین

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای شیرازی

نشانی : تهران- اراج- کوچه یاسمن- خیابان شهید عباسعلی پروین- پلاک 6- طبقه 3- کد پستی 1694833514

شماره تماس : 26210121

شماره فکس : 26210121