پارس ایده آرتمن

کرمانشاه

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای جنابی

نشانی : کرمانشاه- میدان آیت الله کاشانی- جنب بانک ملی- پلاک 346- چهارراه کارگر- جنب پمپ بنزین هاشمی

شماره تماس : 08337213244

شماره فکس : 08337295304