پادیر گستر پاسارگاد

گیلان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای محمدی

نشانی : رشت- بلوارانزلی- بعد از کارخانه پوشش روبروی اولین بریدگی

شماره تماس : 2-01333705680

شماره فکس : 01333705135

وبسایت : www.padir-gostar.com

پست الکترونیکی : info@padir-gostar.com