پادیر گستر پاسارگاد

مازندران

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای محمدی

نشانی : آمل - تقاطع کمربندی و جاده قدیم بابل- جنب تعاونی دامداران

شماره تماس : 01143298195

شماره فکس : 01143232416

وبسایت : www.padir-gostar.com

پست الکترونیکی : info@padir-gostar.com