پادیاوبنا

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای سبک روح

نشانی : تهران- بلوار آفریقا-بالاتر از میرداماد-قبادیان غربی-پلاک 11-واحد 9

شماره تماس : 80-‌88658678

شماره فکس : 88646772

وبسایت : www.padyavbana.com

پست الکترونیکی : Info@Padyavbana.com

توضیحات : ایمیل دوم : Farrokhsabokrouh@yahoo.com