هرمز بنای سبک ایستا

هرمزگان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای استاد

نشانی : بندرعباس- چهارراه فاطمیه - کوچه قوام 7 ساختمان جام جم -پلاک 24- طبقه 6

شماره تماس : 07632233838

شماره فکس : 07632233839

پست الکترونیکی : Hormozbana@yahoo.com