نوین ارگ آمل

مازندران

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای فلاح زاده

نشانی : آمل - خیابان طالقانی - نبش اباذر6- مجتمع کاج - طبقه 3- واحد 12

شماره تماس : 2-01144152750

تلفکس : 01144152753

پست الکترونیکی : novinarg_amol@yahoo.com