نویان طرح ایرانیان

گلستان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای حیدری

نشانی : گرگان- بلوار گلشهر- گلشهر 7- ساختمان پارسه- طبقه 5- واحد 30

شماره تماس : 01732555429

تلفکس : 01732122894

پست الکترونیکی : noyan.tarh@gmail.com