نما گستر بوکان

آذربایجان غربی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای خشنوا

نشانی : بوکان- خیابان شهید باهنر- روبروی آموزش و پرورش

شماره تماس : 04446245923

شماره فکس : 04446262358

پست الکترونیکی : namagostar_boukan@yahoo.com