نماسازان آرتان

سمنان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای طهرانی و تیمورتاش

نشانی : شاهرود- خیابان امام - بلوار ابن سینا - نرسیده به میدان قیام - پلاک 15 کد پستی : 3613717578

شماره تماس : 02332242454

شماره فکس : 02332242464

پست الکترونیکی : artak.group@gmail.com